Trang Chủ Tác giả: Hàn Thiên Lương

Tác giả: Hàn Thiên Lương

CHÙM THƠ – Hàn Thiên Lương

Viền trăng viễn xứ sầu cô lẻ Ngọn gió tha phương khóc lỡ đường.

CHÙM THƠ – Hàn Thiên Lương

Tình xuân tha thiết mơ tao ngộ Ý nhạc thâm trầm mộng tái lai.

CHÙM THƠ – Hàn Thiên Lương

Viền trăng viễn xứ sầu cô lẻ Ngọn gió tha phương khóc lỡ đường.