Trang Chủ Tác giả: Hai Trầu

Tác giả: Hai Trầu

HỒN CỐ QUẬN TRONG THƠ TRÚC THANH TÂM – Hai Trầu

Hồn cố quận trong thơ Trúc Thanh Tâm là cả một trời thương nhớ, không có thước nào đo được nỗi lòng, và cũng không có thời khắc nào ngăn được mối tương tư mãi mãi dạt dào ấy ở ông; giống như câu ca dao thuở nào: “Trông chừng mây bạc lưng chừng, Phải chăng cố quận dưới vừng mây kia!”