Trang Chủ Tác giả: HẢI THỤY

Tác giả: HẢI THỤY

TỰ KỶ HÈ XƯA – Hải Thụy

Hạ đốt ... lòng sao cứ lạnh lùng
Trán đời đã dạn với cuồng phong
Trải bao con nước - chưa lần tỉnh
Sóng vẫn lặng thầm vỗ bến sông

CHÙM THƠ – Hải Thụy

òng tay vừa chạm trái yêu
Em xa từ độ câu kiều gãy đôi
Bến quê có gã chài lười
Thường câu trăng khuyết… ru đời lãng quên

MỘNG ĐÔNG VỀ – ...

Phương Nam châu thổ mùa rong nước
Những chiếc thuyền buôn nhẹ lái về
Vàm Cống ráng chiều vàng mặt khách
Chạnh lòng dõi mắt hướng trời quê
(Trích)