Trang Chủ Tác giả: Hải Dương

Tác giả: Hải Dương

HOÀI CẢM – XƯỚNG Hải Dương – Trở giấc – Họa Nguyễn Huy Khôi...

Nụ héo tái tê nhầu sắc lá
Hoa buồn thầm thĩ nhoạt mầu bông!
Đơn côi gối chiếc hơi tàn lạnh
Cô quạnh phòng the "lửa" tạnh không?

Hoài cảm – Xướng Hải Dương – VỪNG DƯƠNG TRONG TIM – Họa Thư...

Chiếc kén đong đầy ươm sắc lụa
Mùa vàng kín đáo hẹn mùa bông
Lo gì hạt mẩy vườn xuân chết
Há ngại hương tràn đất sống không