Trang Chủ Tác giả: HẢI ĐĂNG THẾ TÀI

Tác giả: HẢI ĐĂNG THẾ TÀI

HỘI ĐUA THUYỀN ĐẢO NGỌC –   Hải Đăng Thế Tài

Kết nghĩa thắp hương đền Trạng Sử

Chia vui ca khúc thánh Vân Chàng

BẠCH TỴ ĐỊA LINH SƠN – Hải Đăng Thế Tài

Miếu mạo đền đài, rồng phượng múa

Chùa chiền thánh địa, hạc quy linh

MÀU TÍM TÌNH THƠ – Hải Đăng Thế Tài

Hái nụ bằng lăng cài cửa gió 

Ngắt cành sim tím cắm bồn hoa.

NHÂN – QUẢ – Hải Đăng Thế Tài

Người gieo tội ác sao giàu có?...

Kẻ bán buôn tâm nhận kiếp sầu

CHÙM THƠ – Hải Đăng Thế Tài

Dòng xanh chảy giữa đôi bờ nhớ

Điệu ví vắt ngang ngưỡng cuộc đời

CHÙM THƠ – Hải Đăng Thế Tài

Đường mơ, lạc đỏ màu hoa lửa Muối mặn ,gừng cay vốn cổ truyền

ĐAU LÒNG BIỂN !… – Hải Đăng Thế Tài

Quạ kêu bãi tắm ngầu con nước Muôn vạn sinh linh triệt giống nòi.

CHÙM THƠ – Hải Đăng Thế Tài

Đất nước ngàn năm ngời sự nghiệp Văn chương vạn thuở rạng cơ ngơi

ĐẠI HÙNG TỰ NGÀY QUỐC GIỖ – Hải Đăng Thế Tài

Thần dân khắp chốn dâng lời hát
Phật tử muôn nơi tới thỉnh cầu: