Trang Chủ Tác giả: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt ; Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

Tác giả: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt ; Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

CẢM TẠ – Hạ Thái Trần Quốc Phiệt /HỌA: Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường, ...

Bao lần bão táp - thân chưa héo

Cả cuộc phong trần - trí vẫn tươi