Trang Chủ Tác giả: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt; Đoàn Chinh Nam;Cao Bồi Già

Tác giả: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt; Đoàn Chinh Nam;Cao Bồi Già

HÃY LÀ CÁNH TAY NGÀI – Bửu Tùng / HỌA:   Hạ Thái...

Người băng máu thịt thân tuôn chảy  Kẻ tránh bom mìn mảnh cuộn bay