Trang Chủ Tác giả: HÀ NGỌC KIM

Tác giả: HÀ NGỌC KIM

CHÙM THƠ – Hà Ngọc Kim

Ngọn bút quan hà vương vấn nỗi
Con đò viễn xứ xốn xang vương

CHÙM THƠ – Hà Ngọc Kim

Lời ru ủ mộng đà vô vọng
Giọt sữa cầm hơi cũng ngặt nghèo