Trang Chủ Tác giả: GM. Nguyễn Đình Diệm

Tác giả: GM. Nguyễn Đình Diệm

CHẠNH NHỚ… – Như Thu / Họa: Phan Tự Trí, Hữu Hảo, Lê Đăng...

Đến tiệm trà sen nôn nóng hỏi Vào hàng chả quế rụt rè thưa