Trang Chủ Tác giả: GIẤC THU

Tác giả: GIẤC THU

Chùm lục bát – ...

thuyền trăng ngập bể lung linh
để hòn cát chảy giật mình thốt than
nửa đêm sương nhỏ ánh vàng
lá lư lắc chối hương tàn môi phai
(Trích)