Trang Chủ Tác giả: Gia Phương

Tác giả: Gia Phương

Giới thiệu tác giả Phan Hoàng và quyển sách “Sài Gòn đất lành chim...

Đất và người Sài Gòn là niềm cảm hứng không bao giờ cạn cho giới cầm bút khám phá, nghiên cứu, sáng tạo. Cảm hứng ngay từ địa danh Sài Gòn.