Trang Chủ Tác giả: DƯƠNG QUÂN

Tác giả: DƯƠNG QUÂN

MỪNG LỄ NOEL – Dương Quân

Chúa xuống trần gian lo cứu rỗi
Người ham danh lợi cố bon chen

ĐÊM TRĂNG ĐỘC ẨM – Vương Hồng Ngọc / Họa: Dương Quân, Trần Như...

Cuối hạ buông lơi dăm cánh lá
Tàn mùa khép lại những đời hoa