Trang Chủ Tác giả: Dương Ninh Ninh

Tác giả: Dương Ninh Ninh

CHÀNG TRAI ẤY BÂY GIỜ RA SAO? – Dương Ninh Ninh

Chàng trai ấy là người mà tôi đã viết trong bài KHỐI TÌNH LẬN ĐẬN CỦA CHÀNG TRAI TRONG THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN.