Trang Chủ Tác giả: Dương Đức

Tác giả: Dương Đức

ĐIỂM NHẤN Ở MỘT BÀI THƠ – Thư Hoàng

Dù là vậy thơ vẫn là hơi thở, mạch sống của người thi sĩ, người yêu thơ và tự nguyện vì đời nhả tơ góp sức.