Trang Chủ Tác giả: DU PHONG

Tác giả: DU PHONG

CHÙM THƠ –   Du Phong / HỌA: Huy Vụ

Ngàn trùng bút vẫy lời tâm huyết, Góc sách tay lần chữ chính nhân.

TRUNG TÍN – Du Phong

Thay da đổi thịt hoàn dưa đắng
Vẽ phụng thêu rồng chỉ mạt cưa

THAO THỨC – Du Phong

Sách vở hững hờ nghiên mực lạnh
Đường tơ vướng víu mạch sầu loang

Họa thơ Đức Hạnh – Du Phong, Tấn Nghĩa

Muôn dặm hồn vang rền chiến địa
Cô phòng quạnh quẽ mộng chi lan

XUÂN XANH CẢNH HẠC – Vũ Long Thành

Tiền chê túi sạch, be chê rượu
Thơ chẳng men nồng, bút lại say!

HÒA NHẬP – Du Phong / Họa: Vĩnh Hoàng, Hồ Hắc Hải, Đức Hạnh

Luận trao tình bút hồn xao xuyến
Kết nối đường tơ dạ vấn vương

KHÓC CỤ ĐỒ – Du Phong

Thương dân vẫy bút ngời trung liệt
Tải đạo lồng gươm diêt ác tà

THANH KHÍ – Du Phong/ Họa; Nguyên Triêu Dương

Đời mãi phát ban nhiều thống khổ,
Tình càng tỏa rạng khối minh châu

AI NGÓNG CHỜ AI – Du Phong

Trăng lạnh hanh hao bờ nguyệt khuyết,
Canh tàn quạnh quẽ bóng đêm sâu.

NHẸ GÓT TIÊU DAO – Du Phong/ Họa: Trần Như Tùng

Lời hóa thành thơ ngời ánh thép.
Thép nung đúng lửa luận cơ trời.