Trang Chủ Tác giả: Diệp Vi

Tác giả: Diệp Vi

HÀ NỘI ĐÊM CUỐI ĐÔNG   – DÃ QUỲ PHỐ NÚI ...

Gom rét gửi

Dã quỳ bung nở rộ

Chiều cao nguyên

Mây xám phủ  ngang trời
                                                                            Đàn chim lẻ lạc bầy

Tung cánh vội

Cành cây khô

Thương chiếc lá  vừa rơi

. . . . .(Trích)