Trang Chủ Tác giả: Cư Nguyễn

Tác giả: Cư Nguyễn

THƠ XUÂN – Bửu Tùng / Họa: Trần Như Tùng, Văn Thiên Tùng, Cư...

Rót chén tình xa mời bạn hữu Cầu cho Tổ Quốc mãi trường tồn

NÀNG XUÂN DA VÀNG – Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Hoành Trần,...

Gót bước trời reo đồi núi dậy Môi cười gió lượn biển sông vang