Trang Chủ Tác giả: CƯ NGUYỄN.

Tác giả: CƯ NGUYỄN.

Họa Lãng Đãng Xuân – Thy Lệ Trang: PHƯƠNG HÀ, VĂN THANH, THỤC NGUYÊN,...

Hồn xưa khắc khoải hồn trăng vỡ Giọt đắng bâng khuâng giọt lệ thầm