Trang Chủ Tác giả: Chử Văn Long

Tác giả: Chử Văn Long

ĐỌC BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Chử Văn Long

Bài thơ “Quê nghèo” của Đặng Xuân Xuyến cho ta cái tình, tình người muôn thuở. Làng thơ Việt Nam bây giờ có nhiều người giàu có, quyền tước ngất trời muốn mượn thêm thơ để làm phật đạo, rằng mình cũng hiền, cũng triết, cũng thanh cao,

HAI CÂU THƠ VẪN LÀ CỦA XUÂN DIỆU – Chử Văn Long

Không thể tin bài viết của Trần Đăng Khoa “Về hai câu thơ của Xuân Diệu”(1): Trái đất ba phần tư nước mắt Đi như giọt lệ giữa không trung là của Huy Cận!