Trang Chủ Tác giả: CHÍNH ĐẠO

Tác giả: CHÍNH ĐẠO

GIAO MÙA – Chính Đạo

Xôn xao giấc sớm bầy chim hót,
Vắng lăng canh dài chị Nguyệt say.

THẤT NGHIỆP – Chính Đạo / Họa: Trần Như Tùng

Ngựa chạy lâu ngày e tổn sức,
Trâu cày quá buổi ắt hao hơi !

TÌNH THU – Chính Đạo

Nắng hờn cỏ đám đưa sương khói,
Mưa giận cây ngàn đẩy gió mây.

CHỬI ĐỜI – Chính Đạo/ Họa: Trần Như Tùng

Hất mõ quăng dùi: Thằng mánh trá,
Khua chiêng giục trống: Đứa ngu si.