Trang Chủ Tác giả: Châu Thị Cẩm Liên

Tác giả: Châu Thị Cẩm Liên

CẢM XÚC QUÊ – Châu Thị Cẩm Liên

Dòng điện như mơ - đất trời mở cửa
Đêm nông thôn chưa vui thế bao giờ
Bên kia sông văng vẳng những điệu hò
Đom đóm cành bần - nhà ai đèn led!