Trang Chủ Tác giả: Cao Hoàng Trầm

Tác giả: Cao Hoàng Trầm

VỀ CAM BÌNH – MŨI ĐÁ & HOA VÔNG- Cao Hoàng Trầm

Nắng lên Nắng ấm Cam Bình Sáng trong Mũi Đá Bồng bềnh thuyền neo Biển xanh xanh bãi dương reo Đâu đây khúc hát… động theo giọt lòng!