Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Sông Thu; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang.

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Sông Thu; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang.

CÔ HÀNG VỊT LỘN – Cao Bồi Già / Họa: Thục Nguyên; Đoàn Đình...

Một trứng ấp mề khui nóng hổi

Vài ly cuốc lủi  tiếp đầy vơi