Trang Chủ Tác giả: CAO BỒI GIÀ; THƯ HOÀNG

Tác giả: CAO BỒI GIÀ; THƯ HOÀNG

THOÁNG MƠ… –   Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi Già, ...

THOÁNG MƠ... * Họa bài ÁO DÀI của CAO BỒI GIÀ     Nắng lụa xôn xao, bóng ngã dài Em về ngơ ngẩn cúc vườn ai Tay vin tà...