Trang Chủ Tác giả: CAO BỒI GIÀ; SÔNG THU

Tác giả: CAO BỒI GIÀ; SÔNG THU

ÁO DÀI -Cao Bồi Già Họa : Sông Thu; Bửu Tùng; Đoàn Đình Sáng;...

Gió lay tà lệch, eo ong thẹn Nắng chiếu vai tròn, dáng liễu say