Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Như Thu; Lý Đức Quỳnh; Nguyễn Gia Khanh; Thanh Hòa; Thi Lệ Trang.

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Như Thu; Lý Đức Quỳnh; Nguyễn Gia Khanh; Thanh Hòa; Thi Lệ Trang.

THẨM MỸ HẬN – Cao Bồi Già / Họa: Sông Thu; Như Thu; Lý...

Ai vả mà … môi sưng một đống

Không vầy sao … mắt nhỏ hai hàng