Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Sông Thu; Như Thu; Liêu Đình Tự; Nguyễn Gia Khanh; Văn Thanh; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Thiên Hậu; Thanh Hòa; Lý Đức Quỳnh.

Tác giả: Cao Bồi Già ; Sông Thu; Như Thu; Liêu Đình Tự; Nguyễn Gia Khanh; Văn Thanh; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Thiên Hậu; Thanh Hòa; Lý Đức Quỳnh.

TÌNH THƠ – Cao Bồi Già / Họa: Sông Thu; Như Thu; Liêu Đình...

Ánh mắt vu vơ vương  trí tưởng

Giọng cười trong trẻo  ngỡ tai mơ