Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Liêu Đình Tự.

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Liêu Đình Tự.

ỚI CUỘI GIÀ (Thơ Vận Trắc) – Cao Bồi Già / Họa : Sông...

Đêm rằm thao thức Nguyệt   hồn chong Ngày hạn  quay cuồng ai dạ đợi