Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Trần Lệ Khánh; Liêu Đình Tự; Sông Thu; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi Già ; Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Trần Lệ Khánh; Liêu Đình Tự; Sông Thu; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng.

NGÕ VẮNG TRƯA HÈ – Cao Bồi Già / Họa : Phan Tự Trí;...

  NGÕ VẮNG TRƯA HÈ   Nắng hong ngầy ngật giấc trưa lơi Vút ngọt lời ru ,mẹ hớ ời Bông giấy hồng tươi bừng sắc nở Hoa giun thơm...