Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Huy Vụ; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Huy Vụ; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự

CHIỀU THẢNG VƠ BUỒN – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Huy Vụ;...

Hiu hiu gió   ghẹo đường chim nhạn Nhạt nhạt nắng vờn khói xóm thôn