Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Thy Lệ Trang; Phan Tự Trí.

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Thy Lệ Trang; Phan Tự Trí.

CHỚ U MÊ – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh; Thy...

Tranh cùng quân xảo, sao liều đấu? Đọ với phường gian, chớ giỡn chơi!