Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Lý Đức Quỳnh.

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Lý Đức Quỳnh.

TRƯA HÈ (Ngũ Độ Thanh) – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia...

         TRƯA HÈ (Ngũ Độ Thanh)   Từng âm  kẽo kẹt vẳng u hoài Mỏi mệt trưa hè tiếng võng lay Hứng nạn oi nồng cơn bão...