Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Trần Như Tùng.

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Trần Như Tùng.

NGẮM CÕI TRĂM NĂM – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh;...

Nấc nghẹn môi cười bao ảo  thực Tròn xoe mắt  dõi lắm thăng trầm