Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Liêu Đình Tự; Như Thu; Sông Thu; Thanh Hòa; Phan Tự Trí; Hồ Hắc Hải.

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Liêu Đình Tự; Như Thu; Sông Thu; Thanh Hòa; Phan Tự Trí; Hồ Hắc Hải.

LỜI RU GỬI SÁO – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh;...

  LỜI RU GỬI SÁO   Nhớ mãi chiều ra ngóng bến sông Đò nghiêng trơ lái lắc xao dòng Sáo bay xa thẳm tìm mây bạc Nhạn biệt mù...