Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ;Nguyễn Gia Khanh; Lê Trường Hưởng; Thục Nguyên; Thi Lệ Trang; Sông Thu; Thanh Hòa; Trần Như Tùng; Như Thu; Trần Lệ Khánh.

Tác giả: Cao Bồi Già ;Nguyễn Gia Khanh; Lê Trường Hưởng; Thục Nguyên; Thi Lệ Trang; Sông Thu; Thanh Hòa; Trần Như Tùng; Như Thu; Trần Lệ Khánh.

HẾT TẾT – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh; Lê Trường...

Bụng nặng hơi bia, nghe lịch bịch Đầu đầy men rượu, bước chơi vơi