Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Lý Đức Quỳnh; Thục Nguyên; Nguyễn Gia Khanh; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Phạm Duy Lương; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Thiên Hậu.

Tác giả: Cao Bồi Già; Lý Đức Quỳnh; Thục Nguyên; Nguyễn Gia Khanh; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Phạm Duy Lương; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Thiên Hậu.

ĐÊM THU SẦU CẢM – Cao Bồi Già / Họa: Lý Đức Quỳnh;...

Mưa bụi lơ Thơ sương lấm tấm
Trăng già hiu hắt ánh lu loe