Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Liêu Đình Tự; Sông Thu; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Trương Văn Lũy; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi Già; Liêu Đình Tự; Sông Thu; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Trương Văn Lũy; Đoàn Đình Sáng.

HẠN HÁN – Cao Bồi Già / Họa : Liêu Đình Tự; Sông Thu;...

Bò gục im lìm trên bãi cỏ Thuyền nằm chết lặng giữa dòng sông