Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi; Anh Tuấn (Đồ Cóc); Trương Nữ Hương Thủy; Nguyễn Huy Vụ; Lê Trường Hưởng; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi; Anh Tuấn (Đồ Cóc); Trương Nữ Hương Thủy; Nguyễn Huy Vụ; Lê Trường Hưởng; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự; Đoàn Đình Sáng.

NẮN ĐẤT NẶN HÌNH – Cao Bồi Già / Họa : Anh Tuấn (Đồ...

Kẻ gian diện mạo  đầy hung ác Người thiện dung nhan rõ hiếu hiền