Trang Chủ Tác giả: Cao Bằng

Tác giả: Cao Bằng

HỎI BẠN (Gởi Kha Tiệm Ly) / Thy Lệ TrangNhư Thu; Lý Đức...

Dăm cô má phấn còn chưa gặp

Mấy hủ rượu tình chửa kịp tu

HOÀI NIỆM MIÊN MAN – Phương Hà /  Hoạ: Văn Thanh, Lê Đăng Mành,...

Em quay hồn lại mùa hoa cũ: Ta bước chân trên xác pháo hồng

XUÂN MƠ! – Như Thu / Họa: Nguyễn Gia Khanh, Trần Như Tùng, Thy...

Chung lòng bạn hữu nâng ly rượu Góp sức huynh hiền ghép vận thơ

GIÀ THẤY RÕ – Cao Bằng

Tóc mốc da nhăn coi khó ngó
Lưng còng gối lỏng ngẫm như thừa

HOÀNG HOA – Bằng Trương

Giãi dầu sương nắng thân càng thắm
Chống chọi mưa sa cuốn yên lành