Trang Chủ Tác giả: Cầm Giang

Tác giả: Cầm Giang

TÌNH CA TÂY BẮC (2) Thơ: Nhà thơ Cầm Giang – Nhạc: Nhạc sĩ...

TÌNH CA TÂY BẮC (2)
Thơ: Nhà thơ Cầm Giang
Nhạc: Nhạc sĩ – Nhà thơ Triệu Lam Châu