Trang Chủ Tác giả: BỬU TÙNG

Tác giả: BỬU TÙNG

CHÚC MỪNG – Bửu Tùng / HỌA: Nhiều tác giả

0

Cửa mở thành công đi vạn bước
Lòng hiền hiếu thảo trả song thân

XIN HỎI – Bửu Tùng

0

Biển đã tiêu trừ xong độc chất
Bờ vừa khử diệt hết tà hơi

CHIA SẺ NIỀM THƯƠNG –  Bửu Tùng

0

Người đào gạch đá moi tìm trẻ  
Kẻ nhặt khung hình khóc mất con

 ĐỔI NHÀ? – Bửu Tùng

0

Nóc đón hồng vân vờn thẳng cửa
Hầm đưa tuấn mã thắng ngay lề

TANG THƯƠNG – Bửu Tùng

0

Quốc Khánh dân mừng rơi máu lệ
Xe hàng quỷ lái rải tai ương

ÔN SỬ – Bửu Tùng

0

Biển đậy mồ chôn loài hiếu chiến
Sông gào sóng rửa cảnh lầm than

NGẶT NGHÈO –  Bửu Tùng

0

Bao hàng hổ lốn khoe da mãi  
Những món an toàn vắng bóng hơn

LỜI NGƯ PHỦ –   Bửu Tùng

0
Thuyền cây bể mũi va tàu sắt  Cửa kính tan thây hứng đạn đồng

 CHỌN GÌ? – Bửu Tùng

0
Nghe người thách thức hồn non nước Thấy kẻ khinh thường luật thế gian 

HIỂM HỌA (3) – Bửu Tùng

0
Hỏi gió mang nhiều cơn bụi bẩn Đâu vành nguyệt tỏ ngắm hàng cau?

KẾT NỐI

963Người hâm mộThích