Trang Chủ Tác giả: Bửu Tùng ; Văn Thanh

Tác giả: Bửu Tùng ; Văn Thanh

MÀU THƯƠNG SỢI NHỚ – Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Trần...

Duyên trao lính chiến trời biên ải    Áo gởi tình quê nẻo dặm ngàn

NÀNG XUÂN DA VÀNG – Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Hoành Trần,...

Gót bước trời reo đồi núi dậy Môi cười gió lượn biển sông vang