Trang Chủ Tác giả: Bửu Tùng; Cao Bồi Già; Trần Như Tùng; Ngọc Liên; Đức Hạnh

Tác giả: Bửu Tùng; Cao Bồi Già; Trần Như Tùng; Ngọc Liên; Đức Hạnh

QÙY BÊN MÁNG CỎ – Bửu Tùng / HỌA: Cao Bồi Già; Trần...

Lắm chốn sương giăng trời ảm đạm Nhiều phương lửa đốt mái thanh bình