Trang Chủ Tác giả: Bùi Văn Dong

Tác giả: Bùi Văn Dong

PHẠM NGỌC THÁI, VỚI TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG THA THIẾT – BÙI VĂN DONG

Tôi biết Phạm Ngọc Thái từ thuở còn chiến tranh, cùng là anh lính chiến ăn rừng ngủ rú trên mặt trận Tây Nguyên – Nam Bộ. Suốt chặng đường chinh chiến ấy, Thái ham viết nhật ký và làm thơ.