Trang Chủ Tác giả: BÙI THỊ THƯƠNG

Tác giả: BÙI THỊ THƯƠNG

LẠC LOÀI – Bùi Thị Thương,

kết thúc phải chăng chỉ là mới bắt đầu.
trên mảnh đất là kỉ niệm của bao con người
là tuổi trẻ của những đam mê, khao khát
(Trích)