Trang Chủ Tác giả: Bùi Thế Vinh

Tác giả: Bùi Thế Vinh

ĐỒI SIM & GIÓ THU – Bùi Thế Vinh

Xuân tàn hoa nở đồi hoang Đến mùa sim chín hạ tàn thu sang Gió thu rơi rụng lá vàng Gió thu man mác vậy nàng về đâu