Trang Chủ Tác giả: Bùi Nguyệt

Tác giả: Bùi Nguyệt

HY VỌNG – Bùi Nguyệt

Gưong sáng tiền nhân soi lịch sử
Tâm hồng hậu thế thấu thời nay

KHẨN CẦU LIỆT SĨ – Bùi Nguyệt/ Họa: Hoàng Tấn Đạt, Trần Như...

Máu xương đã giữ xanh màu đất
Công trạng còn tô thắm sắc trời

XUÂN XA XỨ – Bùi Nguyệt

Nơi xa xứ lặng thầm từng khoảnh khắc
Nhớ mẹ hiền chải mái tóc cho con