Trang Chủ Tác giả: Bùi Hữu Phúc

Tác giả: Bùi Hữu Phúc

THAO THỨC – BÙI HỮU PHÚC

Con đời ngủ sạch sành sanh
Con ngươi vẫn cứ mở chành chành ra
Đưa tay hái hái những là
Trăng rơi xuống cỏ cỏ và cỏ thôi

ƠI – RU KIẾP ĐƯỜI ƯƠI / ...

Là ta tự cột lấy mình Vào đẹp đôi mắt vào xinh môi cười Là ta tự xướng kiếp người Em chỉ muốn muốn kiếp đười ươi thôi Suốt ngày rong ruổi cuộc chơi Chưa hái cỏ đốt bên đời chưa vơi . . . . . . . . . . Trích)

ƠI – RU KIẾP ĐƯỜI ƯƠI | Bùi Hữu Phúc 

Là ta tự xướng kiếp người
Em chỉ muốn muốn kiếp đười ươi thôi
Suốt ngày rong ruổi cuộc chơi
Chưa hái cỏ đốt bên đời chưa vơi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Trích)