Trang Chủ Tác giả: Bá Đông

Tác giả: Bá Đông

VẤN VƯƠNG CHỮ TÌNH – Bá Đông

 

 

Lá nào mà chẳng rụng rơi

Cho cây thương nhớ, giữa đời bơ vơ

CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM – Bá Đông

Tìm em, một chút hương yêu
Tháng năm đã giữ ít nhiều phôi pha
Bến xưa nay cũng đã già
Đò ngang, mấy chuyến lại qua hững hờ