Trang Chủ Tác giả: ANH ANH (VT)

Tác giả: ANH ANH (VT)

CHIỀU NƠI VÙNG BIÊN GIỚI – ANH ANH (VT)

Xa ngút mắt
Mảng mây xám bay qua lưng đồi từng ô dãy
Mưa vệ đường
Mưa nhúng nhảy quấn chân thon
Xanh rì xanh.
Từng ngọn le vút cong von
Như chào đón cô gái miền xuôi thăm rừng núi
(Trích)